Wat is NEN 3140?

En waarom u er aan moet voldoen?

Elektrische apparaten en installaties

Het werken met of aan elektrische apparaten en installaties brengt altijd een zeker risico met zich mee. Dat varieert van elektrische schokken en verbranding tot branden en explosies. Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, is de NEN 3140 opgesteld. Wat is NEN 3140? En wat is NEN?

Waarborg voor kwaliteit en veiligheid

De NEN is een NEderlands Norm die wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. Deze organisatie begeleidt en ontwikkelt normen voornamelijk in de elektrotechniek, informatietechnologie en telecom. Het doel is om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen.

NEN 3140 laagspanning

De NEN 3140 is de norm die alle eisen beschrijft waar elektrische installaties met laagspanning aan moeten voldoen. De norm geldt voor alle elektrische apparaten en installaties tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning.

NEN 3140:2011

De meest recente norm voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140:2011. Wanneer uw elektrische installatie volgens deze norm is geïnstalleerd en gekeurd, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw installatie voldoet aan de wettelijke eisen.

Arbowet en verzekering

In artikel 3 van de Arbowet staat beschreven dat elektrische installaties niet alleen veilig moeten zijn maar dat ook het gebruik ervan veilig moet zijn. Ook verzekeringsmaatschappijen hebben vaak veiligheidseisen opgenomen in hun polis.

Inspectierapport NEN 3140

Met een inspectierapport dat is voortgekomen uit een NEN 3140 inspectie, voldoet u zowel aan de Arbowet als verzekeringspolis. Dat komt omdat de normen uit de NEN vaak hoger zijn dan de eisen van de Arbeidsinspectie of verzekeringsmaatschappij. Het uitvoeren van een NEN 3140 inspectie is niet direct verplicht, maar wel zeer aan te bevelen.

Uitvoeren door erkend installatiebedrijf

Wij zijn van mening dat een inspectie of keuring volgens de NEN 3140 altijd gewenst is. Want al is uw installatie volgens deze norm geïnstalleerd, alleen via inspecties en keuringen kunnen we achterhalen of de regels worden nageleefd. Wij geven u dan ook altijd een advies op maat over het gebruik en onderhoud van uw elektrische installaties en apparatuur.

Als erkend installatiebedrijf met meer dan 85 jaar ervaring verzekert Schekman u van deskundige adviezen en rapporten. Schekman: daar kunt u op vertrouwen!

Sitemap