BIM

Batenburg Installatietechniek is groot voorstander van integrale samenwerking tussen (bouw)partners via het Bouw Informatie Model (BIM). BIM is een digitaal informatie-uitwisselingsmethodiek, waarbij diverse disciplines samenwerken in een 3D-model met database. In dit model worden de gegevens van architect, constructeur, installateur en aannemer gekoppeld. Alle partijen kunnen hun specifieke kennis en informatie kwijt in het model. Samen gaan ze virtueel bouwen, waarbij je meteen ziet hoe de disciplines zich naast elkaar gedragen.

Een van de grootste voordelen van het werken met BIM? Het voorkomt onnodig tijdverlies in de ontwerpfase en fouten in de bouwfase. Faalkosten worden hiermee tot een minimum beperkt.

BIM werkgroep
Sitemap