Keuring & Controle

Als een bedrijf in vlammen opgaat, is de kans op faillissement 50%. Onderzoek door Rabobank naar de grootste bedrijfsrisico’s wees dit uit. Met een risico-inventarisatie brengt Batenburg Installatietechniek bedrijfsrisico’s in beeld. We onderzoeken het gebruik van risicovormende middelen en doen een voorstel voor preventieve maatregelen, zoals keuringen van arbeids-, BHV- en blusmiddelen.

Naast de vooropgestelde veiligheid van jezelf, je medewerkers, bezoekers en bedrijfspand(en) is preventie ook een voorwaarde van verzekeringsmaatschappijen. Zij vragen om aantoonbare maatregelen waarmee risico’s geminimaliseerd worden. Zijn deze maatregelen niet uitgevoerd, dan kan dit betekenen dat de schadevergoeding slechts gedeeltelijk of niet uitgekeerd wordt.

Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen gebruik je dagelijks. Denk aan gereedschappen, machines en installaties die je nodig hebt bij het uitvoeren van werkzaamheden. Deze arbeidsmiddelen moeten veilig zijn. Ze moeten juist gebruikt en regelmatig gekeurd worden, wil de veiligheid binnen je organisatie niet in het geding zijn. Er is een Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen die voorschrijft dat arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor jezelf of je werknemers.

Je bent dus verplicht om het risico op ongelukken te beperken, bijvoorbeeld met een keuring van elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN3140 norm. Bij deze keuring geeft Batenburg Installatietechniek uitleg voor veilig gebruik van de middelen én wordt een keuringssticker met de datum van keuring verstrekt, waarmee je aantoont dat je de nodige maatregelen hebt getroffen.

BHV-middelen

BHV-middelen, Eerste Hulpmiddelen: ze moeten altijd en in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn. Toch wordt dit vaak vergeten. Dat komt de veiligheid niet ten goede. 

Batenburg Techniek zorgt ervoor dat de voorraad BHV-middelen op peil is. Tijdens de keuring van de arbeidsmiddelen controleert de monteur ook de BHV-middelen en vult deze aan, indien nodig. We stellen per inspectie een rapport op, zodat je altijd kunt aantonen over voldoende BHV-middelen te beschikken.

Blusmiddelen

Als werkelijk brand toeslaat, is het belangrijk dat je over de juiste middelen beschikt om direct te gaan blussen. Vanzelfsprekend moeten de blusmiddelen in uitstekende staat zijn en op elk moment functioneren. 

Met een periodieke keuring, waarbij we meteen onderhouden en herstellen, zorgt Batenburg Installatietechniek ervoor dat de blusmiddelen altijd in de juiste staat verkeren. Wij zijn REOB-gecertificeerd en keuren uitsluitend volgens de huidige wetgeving en de normen NEN2559, NEN2659 en NEN671/3.

 

Product highlights

  • Risico’s minimaliseren
  • Gecertificeerde inspecteurs
  • Veiligheid
Sitemap