Ontruimingsinstallatie

Snel en veilig ontruimen

Geeft de brandmeldinstallatie een melding van rook of vuur, dan is onmiddellijke ontruiming van het pand of terrein geboden. Het bouwbesluit schrijft voor dat een brandmeldinstallatie altijd gepaard moet gaan met een ontruimingsinstallatie. Daarmee kan iedereen zich snel in veiligheid brengen.

Situaties waar veel mensen aanwezig zijn, vragen om een ander ontruimingsplan dan bijvoorbeeld een zorgomgeving waar minder zelfredzame mensen verblijven. Hoe een gebouw wordt gebruikt en wat de brandbaarheid is van producten, is bepalend voor het type ontruimingsinstallatie. Ook factoren als de aanrijtijd van hulpdiensten en eventuele wettelijke verplichtingen, spelen mee.

Batenburg Installatietechniek ontwerpt en legt de volgende ontruimingssystemen aan:

Ontruiming Type A         het pand wordt ontruimd door middel van gesproken woord

Ontruiming Type B         het pand wordt ontruimd door middel van een slowwhoop-signaal.

Stille alarmering door melding op een attentiepaneel, via een personen-zoekinstallatie, of via een gesproken codebericht krijgen alleen medewerkers een melding. Zij zorgen voor de ontruiming van de aanwezigen. In situaties waar een ontruiming met gesproken woord of slowwhoop tot paniek kan leiden, wordt gebruikgemaakt van stille alarmering.

√ Kennis en ervaring

√ Veel systeemkeuze

√ Korte communicatielijnen

Product highlights

  • Kennis en ervaring
  • Veel systeemkeuzes
  • Korte communicatielijnen
Sitemap