Zorg

Hoge kwaliteitseisen, toenemende kosten en personeelsgebrek in de zorg nopen tot slimme oplossingen. En het aantal senioren groeit, waardoor ook de behoefte aan zorg toeneemt.

Steeds vaker worden technologische hulpmiddelen ingezet om de juiste zorg te verlenen. Met digitale communicatie bijvoorbeeld, kan een patiënt aangeven of hij of zij acute hulp nodig heeft. Technologie kan bovendien risico's voorkomen, zoals een evacuatie van niet-zelfredzame mensen of geweldpleging tegen medewerkers. Dat de techniek te allen tijde functioneert is dan ook essentieel!

Van ziekenhuizen tot woongebouwen voor begeleid wonen
Batenburg Installatietechniek voorziet zorginstellingen van slimme technologie om betere zorg te kunnen bieden. Wij leggen de focus op een veilige zorgomgeving en stellen de veiligheid van patiënten, bewoners en medewerkers centraal. Door het implementeren van een beveiligingssysteem voorkom je risico’s - eenvoudig en doeltreffend.

Bij Batenburg houden we van het oplossen van beveiligingsvraagstukken. We kennen de laatste trends en ontwikkelingen, passen nieuwe technieken toe en garanderen daarmee de bedrijfscontinuïteit.

 

Publicatie UMC & Vision

Veilige werkomgeving
Systemen 

Systemen 

Voor het verlenen van de juiste zorg wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van technologische hulpmiddelen. Denk hierbij bij voorbeeld aan communicatie middelen waarbij een patiënt of cliënt aan  kan geven dat hij/zij acute hulp nodig heeft. Uitval van deze technologische hulpmiddelen brengt de zorgverlening in gevaar. Onze specialisten hebben een ruime ervaring met het beveiligen van deze processen.

Effectieve en efficiënte inzet
Daarnaast is het van groot belang, dat de diverse maatregelen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in één systeem voor effectieve en efficiënte inzet. Ons projectteam heeft bij diverse (universitaire) ziekenhuizen de nodige oplossingen op dit vlak geleverd, van zowel een camerasysteem tot meldkamers met koppelingen van intercoms, toegangscontrolesystemen, brandmeldinstallaties en liftinstallaties. Graag willen we deze kennis met u delen zodat ook u, als zorginstelling, zich bezig kunt houden met uw primaire proces; optimale en veilige zorg bieden.

Sitemap