NEN2654

Het staat wettelijk vastgelegd dat brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties jaarlijks onderhouden moeten worden conform de NEN2654, daarnaast is het ook verplicht een maandelijkse controle aan uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie uit te voeren.

Batenburg Installatietechniek heeft als erkend onderhoudsbedrijf een jarenlange ervaring in het onderhouden van brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties. Door onze erkenningen zijn wij in staat om na het jaarlijkse onderhoud een certificaat af te geven, zodat u de garantie heeft dat de werkzaamheden op de juiste manier zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn wij 24/7 bereikbaar en beschikbaar om uw storingen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Het is verplicht dat een brandmeldinstallatie maandelijks wordt gecontroleerd door een “beheerder brandmeldinstallatie”. De taken van een “beheerder brandmeldinstallatie” worden vaak uitgevoerd door één van uw medewerkers, echter is dit vaak een belasting voor uw organisatie. Wilt u weten wat Batenburg Installatietechniek voor uw kan betekenen bekijk dan ons specialisme Beheerderstaken op onze website.

Product highlights

  • Erkend onderhoudsbedrijf
  • NEN2654
  • 24/7 bereikbaar
Sitemap