Bedrijventerreinen 

Het binnen klimaat wordt steeds belangrijker op kantoor. Batenburg Installatietechniek helpt hierbij door een goed klimaatsysteem te realiseren. Naast klimaatsystemen zijn wij ook gespecialiseerd in het installeren van loodgieterswerk, sanitair en het onderhoud daarvan.

Kantoren

Werknemers brengen een belangrijk deel van hun tijd door op kantoor. Uit onderzoek is gebleken dat het binnenklimaat bij 70% van de kantoren in Nederland zeer slecht is.

Vaak lopen in de zomer de temperaturen te ver op of is het ’s winters te koud. Belangrijker is nog de slechte luchtkwaliteit door het ontbreken van goede ventilatie. CO-2 niveaus in kantoorpanden zijn daardoor onverantwoord hoog. Gevolg: gezondheidsklachten als hoofdpijn, vermoeidheid en verhoogd ziekteverzuim bij werknemers.

Batenburg Installatietechniek biedt oplossing door het realiseren van een goed klimaatsysteem. Deze systemen zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit van de bedrijfspanden omhoog gaat, waardoor er beter gepresteerd kan worden.

Product highlights

  • Verbeterde luchtkwaliteit
  • Vermindering van het ziekteverzuim
  • Advies

Werkwijze en ervaring

De keuze voor een systeem wordt gemaakt na zorgvuldige afweging van factoren als bestaande inrichting, functionaliteiten, investerings- en exploitatiekosten en onderhoud. Het doel is hierbij te komen tot een maatwerk oplossing, welke past binnen het budget, binnen het gebouw en met een systeem dat door een laag energieverbruik en beheersbare onderhoudskosten bijdraagt aan een gezonde werk omgeving.

Sitemap