Een tl-lichtbron die meerdere keren kapotgaat, wordt over het algemeen gewoon vervangen. Maar omdat de lichtbron eerder ook al kapotging, kán het defect te maken hebben met een slechte Power Quality.’

Het liefst voorkomen we problemen in de Power Quality. Als je desondanks met een probleem te maken krijgt, hebben we een heldere strategie om het op te lossen. We verrichten metingen, brengen advies uit, leveren en installeren de geboden oplossingen én voeren het beheer en onderhoud. Hierna lees je meer.

Het verbeteren van Power Quality kan op 3 verschillende manieren:

Blindstroom compensatie

Harmonische filtering

Spanningstabilisatie

 Blindstroomcompensatie  Harmonische Filtering  Stabiele Spanning
Het compenseren van blindvermogen door de installatie van vaste dan wel geregelde condensatoren. Het verlagen van harmonische vervuiling door de installatie van actieve/passieve harmonische filter. Het voorkomen dan wel verminderen van spanningsveranderingen (flicker, dips, spanningsasymetrie).

Hoe lossen wij power quality problemen op?

Metingen

Het is niet eenvoudig om systemen te koppelen aan het begrip Power Quality. Een eenvoudig voorbeeld:  “Een TL lichtbron die meerdere keren kapot gaat, wordt over het algemeen gewoon vervangen. Omdat de TL lichtbron al meerdere keren kapot is gegaan kan het te maken hebben met een slechte Power Quality”. Wij kunnen een inventarisatie en analyse van dit soort ongeconstateerde problemen uitvoeren. Hiervoor beschikken wij over gekalibreerde meetapparatuur. Met deze meetapparatuur zijn wij in staat de oorzaken aan te wijzen. Ook de oorzaken buiten uw elektrische installatie maken wij voor u zichtbaar.

Lees meer 

Advies

Het achterhalen van de oorzaak is één, maar op basis van de gemeten data een analyse maken en daar een oplossing voor bieden is de volgende stap. Op basis van onze jarenlange ervaring en kennis zijn wij in staat de juiste oplossing voor u te definiëren. Niet alleen de technische aspecten worden hierin meegenomen maar ook de noodzakelijke bedrijfseconomische afwegingen. 

Lees meer

Levering & installatie

Batenburg Energietechniek is uniek in het feit dat wij niet stoppen bij het uitbrengen van een advies. Daar waar nodig geven wij vervolg aan het uitgebrachte advies door het leveren en installeren van de oplossing(en). Denk hierbij aan blindstroomcompensatie door middel van condensatorbanken en/of batterijen. Door vervolgens aan te tonen dat uw Power Quality is verbeterd door middel van een 2e data analyse is de cirkel rond.

Lees meer

Service, beheer & onderhoud

Om een optimale Power Quality te behouden zal de specifieke installatie gemonitord en onderhouden moeten worden. Wij kennen de componenten als leverancier het beste. Met volledige geoutilleerde serviceteams verrichten wij periodiek de noodzakelijke preventieve handelingen en worden wij ingezet in geval van calamiteiten.

Lees meer

Wat levert het op?

Maximale energie efficiëntie

Lagere energiekosten

Minder onderhoudskosten

Verbeterde veiligheid en continuïteit

Onze specialismen

Power Quality Analyzers

Condensatorbatterij

Condensatorbank

Zie ook

Waterstof

Zonne-energie

Aardwarmte

E-mobilty

Windenergie

Energieopslag

Sitemap