Onderwijs

Batenburg Installatietechniek helpt ook scholen om een goed klimaatsysteem te realiseren. Op scholen installeren en onderhouden we daarnaast loodgieterswerk en sanitaire voorzieningen.

We kiezen pas als we het weten
Pas na zorgvuldige afweging van factoren als de bestaande inrichting, functionaliteiten, investerings- en exploitatiekosten en onderhoud volgt de keuze voor een systeem.

Werkwijze en ervaring
Frisse scholen

Frisse scholen

Uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat van 70% tot 80% van de klaslokalen een dikke onvoldoende scoort. Vaak loopt in de zomer de temperatuur te ver op, is het ’s winters te koud en is de luchtkwaliteit slecht, doordat goede ventilatie ontbreekt. Gevolg: CO2-niveaus in klaslokalen zijn onverantwoord hoog en leerlingen én docenten krijgen gezondheidsklachten. Denk aan hoofdpijn, vermoeidheid, verminderde leerprestaties en verhoogd ziekteverzuim bij leerlingen én docenten.

Batenburg Installatietechniek realiseert systemen voor een optimaal binnenklimaat. Belangrijk voor de leerlingen en docenten; zij brengen immers een groot deel van hun tijd door op school. Een goed binnenklimaat verhoogt de luchtkwaliteit in de klaslokalen, waardoor beter gepresteerd kan worden.

Lees verder over

Sitemap