Totaaloplossingen voor branddetectie

Met een goed functionerende brandmeldinstallatie detecteert Batenburg Installatietechniek brand zo snel mogelijk en worden de te nemen acties geactiveerd. Het is een onmisbare schakel in de veiligheid van je onderneming om schade aan personen, gebouwen en goederen tot een minimum te beperken. Wat moet gebeuren om de brandmeldinstallatie in orde te houden?

Maandelijkse controles
Brandmeldinstallaties moeten maandelijks door een ‘beheerder brandmeldinstallatie’ worden gecontroleerd. Zaken waarop gelet wordt? Een up-to-date logboek, de doormelding van de installatie naar de meldkamer van de PAC of RAC en visuele inspectie.

Laat je deze beheerderstaken uitvoeren door Batenburg Installatietechniek, dan is dit punt goed geregeld en voortaan zorgeloos voor je organisatie. Wij nemen de beheerderstaken van de brandmeldinstallatie over en voorzien de opdrachtgever van een up-to-date logboek waarin alle activiteiten staan vastgelegd.


Jaarlijkse onderhoud 
De richtlijn NEN2654 verplicht bedrijven tot jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie.

Bij de jaarlijkse inspectie worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en wordt gecontroleerd of de maandelijkse beheerderstaken zijn uitgevoerd. Ook krijgt de onderneming een certificaat, waarmee het pand verzekerd kan worden tegen brand. Zonder dit certificaat is dit niet mogelijk en kan de schade extreem hoog oplopen.

 
24/7 servicedienst
Onze serviceafdeling staat 7 dagen per week 24 uur per dag klaar om storingen zo snel mogelijk op te lossen. Batenburg Installatietechniek biedt telefonische assistentie en er is altijd een specialist beschikbaar om in de juiste oplossing te voorzien.

 

Product highlights

√ Veiligheid voorop

√ 24/7 servicedienst

√ NEN2654

Wat is branddetectie?
Onze ruime ervaring

Onze ruime ervaring

Steeds meer bedrijven kiezen, vrijwillig of verplicht, voor branddetectie. In de achterliggende jaren hebben we honderden branddetectiesystemen geïnstalleerd. Als erkend installateur en aanbieder van totaaloplossingen kunnen we u een detectiesysteem bieden dat past bij uw situaties. Natuurlijk kunnen we de brandmelders en -detectoren aansluiten op uw brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie. Daardoor kunt u in noodsituaties snel handelen en hoeft u veel activiteiten, zoals het ontruimen van uw gebouwen of bellen van de alarmcentrale, niet meer zelf te doen.

Lees verder over

Sitemap