Veiligheidscheck

Medewerkers en bezoekers: ze zijn de onbetwiste nummer één waar het de veiligheid van je onderneming betreft. En ook de bedrijfszekerheid moet veiliggesteld worden om de continuïteit en relatie tot de nabije omgeving te waarborgen. De overheid en verzekeringsmaatschappijen geven strikte normen voor bedrijven met een technische installatie zoals een brandmeldinstallatie, noodverlichting, elektrische installatie en arbeidsmiddelen. Regelmatige inspectie van de technische installaties is verplicht.

Om te voldoen aan de steeds veranderende normen, certificeringen en nationale en Europese richtlijnen is het van groot belang dat de technische installaties van je organisatie altijd voldoen aan de laatste ontwikkelingen en dat ze regelmatig gekeurd en geïnspecteerd worden.

Batenburg Installatietechniek doet de veiligheidscheck voor je.

  • Brand
  • Keuring & Controle
  • Ontruimingsplan
  • Noodverlichting

Brand

Keuring & Controle

Ontruimingsplan

Noodverlichting

Zie ook

Sitemap