Noodverlichting

Heel helder: noodverlichting moet het áltijd doen en moet duidelijk te zien zijn door medewerkers en bezoekers van je gebouw. Als het nodig is, wordt iedereen langs deze verlichting zo snel en veilig mogelijk naar buiten begeleid. Noodverlichting moet dus ten alle tijden operationeel en betrouwbaar zijn.
Omdat een noodverlichtingsinstallatie mensenlevens kan redden, zijn een jaarlijkse keuring en regelmatig onderhoud wettelijk verplicht. Batenburg Installatietechniek verzorgt inspectie en onderhoud aan noodverlichtingen, volgens de NEN-50172 en de ISSO 79. Een zorg minder.

We maken bovendien aantoonbaar dat de noodverlichtingsinstallatie conform de norm is aangelegd, wordt onderhouden en geïnspecteerd. Een goed hulpmiddel hierbij is een digitaal of hardcopy activiteitenboek, waarin we alle getroffen maatregelen noteren om de installatie optimaal te laten functioneren. Verder bevat het de inspectierapportages, installatietekeningen en aanpassingen.

Inspectie van de noodverlichting
Is de installatie volgens een goedgekeurd ontwerp aangelegd? Voldoet deze nog aan de huidige situatie? Vindt regelmatig controle plaats? Zijn alle armaturen aanwezig?
Deze en andere vragen komen aan bod bij inspectie van de lichtinstallatie. Waar nodig voert de inspecteur een autonomietest uit. Ook een visuele controleronde door het pand maakt deel uit van de inspectie.
De bevindingen worden toegevoegd aan het activiteitenboek en het volledige inspectierapport is op elk moment in te zien. Het is van belang te vermelden dat inspecties door Batenburg volledig onafhankelijk verlopen. Dit betekent dat je zelf blijft bepalen wie je de werkzaamheden laat uitvoeren als uit de inspectie herstelpunten of correcties rollen. Doen jullie dit zelf, neem je een derde partij in de arm of kies je voor de specialisten noodverlichting van Batenburg?

DEKRA gekeurd
Onze inspecteurs zijn gecertificeerd en opgeleid om de juiste kwaliteit te waarborgen. Ook wijzelf doorlopen jaarlijks een audit om aan te tonen dat we de inspectierapporten volledig onafhankelijk opbouwen. Deze audit vindt plaats door DEKRA. DEKRA garandeert jou als klant dat wij volledig onafhankelijk inspecteren en rapporteren.

Product highlights

  • Onafhankelijke inspecties
  • Veiligheid
  • Isso 79
Sitemap