Nederland wil van het gas af, er worden meer PV panelen geplaatst of er worden windmolens geëxploiteerd. Hoe dan ook gaat midden- en hoogspanning een grotere rol spelen in een bedrijf als gevolg van de energietransitie. Dit levert een hoop uitdagingen: waar moet je rekening mee houden? En wat zijn de gevolgen voor het spanningsniveau's op het net? Heb ik energieopslag nodig?

Advies en ontwerp

Het slim en toekomstbesteding ontwerpen van een midden- en hoogspanningsinstallatie is ons doel. Met onze expertise en ruime ervaring in de midden- en hoogspanningsinstallaties tot 36kV in verschillende sectoren kunnen onze specialisten adviseren om tot een helder en passend advies te kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een schets ontwerp met een bijbehorende budget begroting om snel meerdere mogelijkheden te bekijken maar ook aan het opstellen van een gedetailleerd ontwerp inclusief kabelverlies berekeningen, kortsluitberekeningen, selectiviteitsberekeningen, netstudies, beveiligingsinstellingen etc.

Realisatie

Naast het adviseren en ontwerpen is Batenburg ook gespecialiseerd in het realiseren van nieuwe installaties en/of het realiseren van uitbreidingen op bestaande installaties. Batenburg Energietechniek is gespecialiseerd in het inrichten en leveren middenspanningsruimtes en compactstations. Deze kunnen gekoppeld worden met onze kabelgarnituren. Door de combinatie van leveren en installeren kunnen wij projecten van A-Z in eigen beheer uitvoeren. Denk daarbij het plaatsen en installeren van schakelinstallaties, aan het aanleggen van de bekabeling, het uitvoeren van mantel en spantesten, het realiseren van eindaansluitingen, het uitvoeren van de benodigde civiele werkzaamheden en het inbedrijfstellen van de installatie.

Service en onderhoud

Het hebben van een betrouwbare energievoorziening is erg belangrijk voor een bedrijf om goed te kunnen functioneren, een storing kan namelijk van zeer grote invloed zijn op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Batenburg richt zich op het uitvoeren van periodiek preventief en correctief onderhoud.

Preventief

Het uitvoeren van periodiek preventief onderhoud verhoogt de betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van de op locatie aanwezige installaties.

Het onderhoud wat door Batenburg Installatietechniek kan worden uitgevoerd bestaat uit bijvoorbeeld jaarlijkse visuele inspecties, metingen en beproevingen, thermografische inspecties, reinigingen, ultrasoon metingen en schakelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks vooraf ingeplant, zijn in te zien in ons online service portaal en na elk bezoek zullen wij u voorzien van een onderhoudsrapportage hiermee bent u altijd op de hoogte van de staat van uw installatie.

Correctief

Naast het uitvoeren van preventief onderhoud hebben wij een storingsdienst die vierentwintig uur en zeven dagen per week beschikbaar is om met specialistische kennis en goed opgeleid personeel klaar staan zodat de bedrijfsprocessen van onze klanten zo goed mogelijk door kunnen blijven gaan.

Installatieverantwoordelijkheid

U bent als werkgever/eigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel en overige mensen en/of dieren die in de buurt komen van uw elektrische installaties. Dat is onder andere bepaald in de Arbo-wet. U kunt aan die verantwoordelijkheid inhoud geven door het beheer van uw elektrische installatie uit te (laten) voeren volgens de norm NEN3140 / NEN3840. Daarin staat hoe u op een verantwoorde manier om kunt gaan met beheer en onderhoud van uw installatie.

Het organiseren en uitvoeren van de installatieverantwoordelijkheid heeft meer voordelen. Niet alleen is uw wettelijke verantwoordelijkheid daarmee afgedekt maar de bedrijfsvoering van uw installatie wordt beter gevolgd en beoordeeld. En dat levert, bij het juiste beheer en goed onderhoud, minder storingen op en verlaagd het risico op uitval.

Batenburg kan u ondersteunen om invulling de geven aan deze verantwoordelijkheid, denk hierbij bijvoorbeeld aan periodieke inspecties aan de installaties, het uitvoeren van nulmetingen bij het aanvaarden van nieuwe installaties, het in- en uit bedrijfname van installaties ook wel schakelwerkzaamheden, het voeren van toezicht, het verlenen van toegang aan bevoegden en het verzorgen van sleutelbeheer.

Bekijk onze projecten

Sitemap