Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan moet te allen tijde up-to-date zijn. In geval van nood moeten alle aanwezigen gemakkelijk de snelste weg uit het pand kunnen bereiken. Bij verbouwing of uitbreiding wordt weleens vergeten na te gaan of de vluchtroutes nog toegankelijk zijn in de nieuwe situatie. Batenburg Installatietechniek helpt de vluchtroutes en het ontruimingsplan te toetsen. Is het nog up-to-date, zijn alle routes toegankelijk en is de opvolging op de ontruiming in orde?

Op twee manieren laten we de ontruimingsstrategie optimaal functioneren: met een nieuw ontruimingsplan of door een bestaand ontruimingsplan te herzien en aan te passen waar nodig.  

Meer dan alleen vluchtroutes
Bij het ontwerpen, uitvoeren en toetsen van een ontruimingsplan gaat het niet alleen om de vluchtroutes. Batenburg Installatietechniek richt zich op de gehele veiligheid, tot aan de verbanddozen en BHV-middelen toe.

Het volledige ontruimingsplan bestaat uit: BMI, noodverlichting, blusmiddelen, BHV-middelen, AED en vluchtroutes.

Batenburg Installatietechniek creëert een veilige werkomgeving door al deze zaken uit te voeren, te keuren en inspecteren en het ontruimingsplan up-to-date te houden. We organiseren dit alles via digitale reportage. Wel zo makkelijk!

 Product highlights

√ Veiligheid

√ Eén aanspreekpunt, één geheel

Product highlights

  • Veiligheid
  • één aanspreek punt één geheel
Sitemap