Brandmeldinstallaties

Een melding die niet kan wachten

Een klein brandje kan zich razendsnel ontwikkelen tot een catastrofe. Met een brandmeldinstallatie ben je snel op de hoogte van een beginnende brand, waardoor je tijdig kunt ingrijpen en aanwezigen in veiligheid kunt brengen. De schade aan bezittingen en bedrijfsgegevens blijft hierdoor zoveel mogelijk beperkt. Batenburg Installatietechniek ontving vele erkenningen voor maatwerkadvies en het ontwerp en de aanleg van een kwalitatieve, gecertificeerde brandmeldinstallatie. Ook over randsystemen en randvoorwaarden brengen we deskundig advies uit.

Welke middelen zijn er nodig voor vroegtijdige detectie? Welke blusapparatuur is er aanwezig?
Hoe kan de brandweer toegang krijgen tot uw gebouwen? Zijn de vluchtroutes duidelijk?
Hoe worden brandgevaarlijke goederen opgeslagen?

Alleen door alle aspecten van je bedrijf in ogenschouw te nemen, kan Batenburg Installatietechniek een oplossing bieden die in noodgevallen erger voorkomt en waarmee de wettelijke verplichtingen gegarandeerd worden nageleefd.

 

√ Gecertificeerd REOB

√ NEN2559

√ Brandveiligheid

√ Erkenningen

√ Advies

√ Volgens wet- en regelgeving

 

Product highlights

 • Gecertificeerd REOB
 • NEN2559
 • Brandveiligheid
 • Erkenningen
 • Advies
 • Volgens wet- en regelgeving
Blusmiddelen

Blusmiddelen

Kleine blusmiddelen zijn onmisbaar om een beginnende brand in de kiem te smoren. De keuring en het onderhoud van deze kleine blusmiddelen zijn van essentieel belang voor de (brand)veiligheid binnen uw bedrijf, winkel en/of instelling.

Onder kleine blusmiddelen vallen:

 • Poederblussers
 • Schuimblusser
 • Koolzuursneeuwblussers
 • Brandslanghaspels
 • Bluswagens

Deze vallen onder de REOB, Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen, en zijn daarom verplicht gesteld om gekeurd en onderhouden te worden. Sparreboom Techniek als gecertificeerd REOB onderhoudsbedrijf kan het jaarlijkse onderhoud voor u verzorgen.

Wij keuren en onderhouden uw kleine blusmiddelen volgens de NEN2559, de NEN5659 en de NEN 671/3 waarin de eisen en procedures voor de controle staan vastgelegd.

REOB Gecertificeerd

08#565 CCV Conformiteitsmerk_Onderhoud_REOB

Sitemap