Energiebesparing

Energie besparen is belangrijk voor ondernemingen. Veel klanten, Europese normen en maatschappelijke groeperingen vereisen dat je onderneming energie bespaart en aan het milieu denkt. Energie besparen is daarom goed voor het milieu én goed voor je onderneming. Batenburg Installatietechniek helpt je om energie te besparen en met duurzame technologie maximaal rendement uit je systemen te halen. We zijn specialist in de installatietechniek, elektrotechniek en totaaltechniek die hierbij komt kijken.

Van goedkoper naar duurzamer
Maar waar te beginnen? Voor ons, Batenburgers, begint energie besparen met bewustzijn van het menselijke aspect: je gaat bewust om met verlichting, installaties en systemen. Daarnaast benut je de technologische mogelijkheden om energie te besparen. Die zijn er volop.

Je kiest er bijvoorbeeld voor tijdschakelaars en automatisering te installeren. Of je vervangt oude, energie-onzuinige componenten door exemplaren die zuiniger en duurzamer zijn. Op termijn bespaar je hier veel mee. Deze benadering van energie besparen wordt verduurzaming genoemd.

Eerst besparen, dan vernieuwen
Bij verduurzaming wordt vaak gedacht aan zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. Wij leggen juist de nadruk op je bestaande energiehuishouding. Want energie die niet gebruikt wordt, hoef je ook niet op te wekken! Wij kiezen liever voor veel besparen en pas daarna eventueel vernieuwen.

Quick Scan Energiebesparing
Sitemap