Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

Alarmsysteem

Een alarmsysteem waarmee een brand snel ontdekt kan worden, is niet altijd noodzakelijk. Maar wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht? Natuurlijk staat alle informatie in het Bouwbesluit 2012, maar het vergt veel juridische kennis en tijd om alles te lezen en te begrijpen. Vandaar dat wij u in dit artikel informeren over dit bouwbesluit bij een brandmeldinstallatie.

Gebruiksfunctie

Om te bepalen wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is, wordt als eerste gekeken naar de gebruiksfunctie van het pand. De gebruiksfunctie heeft betrekking op alle ruimtes van een gebouw of complex met dezelfde gebruiksbestemming. Uit de omschrijving van de gebruiksfunctie is meestal al goed af te leiden waarvoor de betreffende ruimte bedoeld is. Hieronder volgt een opsomming van gebruiksfuncties met enkele voorbeelden (niet uitputtend):

 • Woonfunctie woningen, wooncomplexen, woon-zorgcomplexen;
 • Bijeenkomstfunctie sporttribune, kinderopvang, musea, religieuze bouwwerken;
 • Celfunctie detentiecentra, arrestantenverblijven, isoleercellen in de zorg;
 • Gezondheidszorgfunctie ziekenhuizen, zorginstellingen, poliklinieken;
 • Industriefunctie productiehallen, werkplaatsen, opslagruimtes, veestallen, kassen;
 • Kantoorfunctie gebouwen voor accountants, advocaten, administratie, verzekering;
 • Logiesfunctie hotels, recreatiewoningen, kampeerboerderijen;
 • Onderwijsfunctie collegezalen op universiteiten, klaslokalen in scholen;
 • Sportfunctie fitnesscentra, sporthallen, zwembaden, gymzalen;
 • Winkelfunctie winkels, winkelcentra, supermarkten;
 • Overige gebruiksfunctie treinstations, tankstations;
 • Bouwwerken (geen gebouw) bruggen, viaducten, tunnels.

Vloeroppervlak en hoogte

Naast de gebruiksfunctie wordt ook het aantal m2 vloeroppervlak en de hoogte van de gebruiksvloer onderzocht om te bepalen wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is. Kijk ook even in deze aansturingstabel voor een helder overzicht.

Volledig of gedeeltelijke bewaking

Op basis van de gebruiksfunctie, oppervlakte en hoogte kan vervolgens worden bepaald welke bewakingsvorm vereist is. Bijvoorbeeld of een gedeeltelijke of volledige bewaking nodig is. In sommige gevallen kan trouwens volstaan worden met een niet-automatische bewaking (handbrandmelders). Verder wordt ook duidelijk of een doormelding naar de RAC (Regionale Alarm Centrale) of zorgpost verplicht is.

Verzekeringsmaatschappij

Ook als een brandmeldinstallatie niet verplicht is volgens het Bouwbesluit 2012, kan de verzekeringsmaatschappij dit wel als voorwaarde opnemen in de polis. Daarom raden wij u aan om uw polis goed door te lezen.

Wat betekent het Bouwbesluit 2012 voor uw organisatie?

Hierboven geven wij de werkwijze weer om te bepalen wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is. Samen met artikel 6.20 uit het Bouwbesluit en de aansturingstabel, krijgt u een goed idee waar uw organisatie aan moet voldoen. Het is ondoenlijk om elke denkbare situatie hier toe te lichten. Daarom nodigen wij u van harte uit om ons te bellen om uw praktijksituatie te bespreken. Wij hebben veel branche specifieke kennis en kennen het Bouwbesluit 2012 door en door. Bovendien zijn we een prettige gesprekpartner en willen we samen met u een oplossing op maat vinden. Wilt u weten wat het Bouwbesluit 2012 betekent voor uw organisatie? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

 

 

Sitemap