Regelmatig onderhoud brandmeldinstallaties bespaart u veel geld

Een brandmeldinstallatie vormt een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid van gebouwen. De installatie zorgt voor het vroegtijdig detecteren van brand. U kunt er de brand dus niet mee voorkomen, maar het verschaft u wel cruciale tijd om maatregelen te treffen. Voor veel gebouwen is een brandmeldinstallatie dan ook verplicht. Maar wist u dat u met regelmatig onderhoud van brandmeldinstallaties veel geld bespaart?

Acties na branddetectie

Een brandmeldinstallatie is een technisch hoogstandje. Via detectoren kan de installatie brand- en rooksignalen opsporen en hiervan melding maken. Dat betekent dat de installatie in staat moet zijn om in alle ruimtes van het gebouw te speuren naar signalen. Indien er brandgevaar wordt geconstateerd, moet de installatie de gewenste actie ondernemen. Die actie hangt af van verschillende factoren, waaronder de locatie en het risico voor mens en omgeving. Zo kan de brandmeldinstallatie bijvoorbeeld een melding afgeven naar de meldkamer, een alarmsignaal inschakelen of sprinklers activeren.

Onderhoud brandmeldinstallaties verplicht

Vanuit de overheid is het voorkomen van slachtoffers en het beheersbaar houden van branden per wet geregeld. Behalve het verplicht stellen van een brandmeldinstallatie voor een bepaald gebouw, wordt vaak ook het onderhoud van de brandmeldinstallatie verplicht gesteld (zie NEN 2645 deel 1). Schekman is een erkend branddetectiebedrijf en heeft alles in huis om uw installatie volgens de norm te installeren én te onderhouden.

Bespaar geld met onderhoud brandmeldinstallaties

Behalve het voorkomen van slachtoffers of schade is er nog een belangrijke reden voor het goed onderhouden van uw brandmeldinstallatie: nodeloze meldingen. We onderscheiden twee soorten nodeloze brandmeldingen: ongewenste en onechte meldingen.

  • Bij een ongewenst brandmelding doet de melder zijn werk goed, maar is er geen brand. De melder reageert dan op hitte of rook als gevolg van bijvoorbeeld laswerkzaamheden, een bedieningsfout of bakken en braden. Soms worden ongewenste brandmeldingen opzettelijk veroorzaakt.
  • Een onechte brandmelding ontstaat door bijvoorbeeld beïnvloeding door andere installaties, vocht en onweer. Nodeloze meldingen werken verstorend op het bedrijfsproces. In het ergste geval wordt het pand ontruimd en komen de processen tot stilstand. De brandweer rukt onnodig uit, wat gepaard gaat met extra kosten. Daarom bespaart u veel geld als het aantal nodeloze meldingen daalt. Misschien kunt u daarmee zelfs besparen op uw verzekeringspremie.

Minder nodeloze meldingen

Wanneer beheer, preventieve controles en onderhoud van brandmeldinstallaties op juiste wijze worden uitgevoerd, kan in overleg met de brandweer gekozen worden voor een vertraagde doormelding. Hiermee wordt bereikt dat het aantal nodeloze meldingen daalt. De organisatie heeft dan tijd om de brandmelding eerst zelf te verkennen en mogelijk te verhelpen.

Schekman: uw erkende partner voor onderhoud brandmeldinstallaties

Is onderhoud van brandmeldinstallaties voor u verplicht of wilt u nodeloze meldingen verminderen? Wat uw reden ook is, wij stellen alles in het werk om uw brandmeldinstallatie in optimale staat van paraatheid te houden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw installatie u - op het juiste moment - alarmeert en behoedt voor een grote ramp. Want op een brand of nodeloze meldingen zit niemand te wachten.

Neem direct contact met ons op, dan voldoet ook uw brandmeldinstallatie snel weer aan de norm!

Sitemap