Inzet van de innovatieve multi-sensor camera

Inzet van de innovatieve multi-sensor camera

Slim cameratoezicht in Roermond

De gemeente Roermond heeft, als specifieke grensgemeente in de provincie Limburg, een aantal goed florerende winkelgebieden, uitgaanscentra en industrie. Naast goedwillend winkelend publiek kleven er ook nadelen aan de grote hoeveelheden mensen die zich door de stad heen bewegen. Het trekt ook mensen aan die van minder goede wil zijn. Drugstoerisme (gebruikers en dealers), winkeldiefstal en inbraak, zakkenrollers en andere vormen van criminaliteit, vandalisme en geweld zijn helaas ook hier veelvoorkomend. Roermond scoort al jaren hoog op de landelijke misdaadmeter.

Om de negatieve effecten van vandalisme, criminaliteit en overlast door drugsgebruik en –dealen, maar ook vechtpartijen, tegen te gaan en effectief hiertegen te kunnen optreden, werd medio 2002 het eerste camerabewakingssysteem ingezet (Stationsplein). Later volgden uitbreidingen op het Munsterplein. In 2009 is er, met de komst van het nieuwe Outletcenter, uitgebreid in de Ernst Casimirpassage. In 2014 werden vervolgens het winkelcentrum Donderberg, Zwartbroekstraat, Kloosterplein en Bakkerstraat betrokken bij het cameratoezichtgebied (tijdelijk camera toezicht).

Specificaties

Specificaties
Gerealiseerd 2017-heden
Aanneemsom € 380.000,-
Uitvoeringsduur 5 jaren
Rol / Aandeel  Security Platform

 

Camerasysteem

Multi-sensor camera’s

Service, Beheer en Onderhoud 

Innovatie: toepassing van de multi-sensor camera

Innovatie: toepassing van de multi-sensor camera

20 multi-sensor camera’s (80 beeldhoeken)

In 2016 is besloten om het bestaande cameratoezicht te moderniseren en innoveren.  VisiOn ISP won de aanbesteding onder meer door de introductie van een innovatieve multi-sensor camera, waardoor het aantal cameraposities kon worden beperkt, terwijl het aantal beeldhoeken aanzienlijk toenam. Roermond kreeg minder cameraposities, maar daarentegen méér beeldhoeken!  Deze kosteneffectieve migratiestrategie, samen met de heldere toekomstvisie, waren het begin van de vernieuwde samenwerking tussen Gemeente Roermond en VisiOn ISP.

Sinds de gunning zijn we stapsgewijs het cameratoezicht aan het vernieuwen. Per toezichtgebied wordt de oorspronkelijke cameraprojectering geanalyseerd en waar nodig aangepast. De bestaande infrastructuur blijft daarbij behouden. De nieuwe multi-sensor camera, maakt gebruik van de oorspronkelijke infrastructuur. Ondanks het feit dat er meer beeldsensoren beschikbaar worden gemaakt op de camerapositie, volstaat de reeds aanwezige, enkele netwerk- en voedingsaansluiting.

Door toepassing van de multi-sensor camera, krijgen we méér gelijktijdige beeldhoeken. De oorspronkelijke PTZ dome camera, kon maar één kijkrichting tegelijk weergeven (“kijken we links, dan zien we rechts niets”). Sinds de toepassing van de multi-sensor, kunnen we meerdere richtingen tegelijk in beeld brengen. De functie van de PTZ dome camera, kan optioneel worden toegevoegd, waar nodig. Deze PTZ optie wordt met name ingezet op posities waar dynamische toezicht vereist is.

Onze visie op het gebied van de inzet van multi-sensor camera’s, blijkt een kosteneffectieve oplossing wanneer we de Life Cycle Costs beschouwen. Het terug brengen van het aantal cameraposities, heeft aanzienlijke consequenties voor de service, beheer en onderhoud kosten. Minder cameraposities, betekent simpelweg minder inspanning bij de uitvoering van het  onderhoud en dat vertaalt zich weer in gunstige prijsstelling.

Naar verwachting zal eind 2018 de volledige vervanging van alle cameraposities gereed zijn. Vervolgens wordt het eventregistratie systeem geintroduceerd en zullen we een pilot uitvoering met het terugzoeken van beelden op basis van Meta-data analyse.

 

Sitemap